Nieuw in Mondriaan 2021.1.0

(Beschikbaar sinds 29 januari 2021)

18 januari 2021. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2021.1.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.2.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Nieuwe functionaliteit

 • Export roosters naar kalender bestanden (*.ics): Voor scholen die hun dagroosters graag in bijvoorbeeld Google-Agenda, Microsoft Outlook, of Apple iCalendar willen zien (importeren/linken) biedt Mondriaan de mogelijkheid om voor volgende resources *.ics bestanden te genereren: Leerkrachten, Klassen, Lokalen, Varia. Plaatst men deze kalenderbestanden op een server waardoor ze via een URL te bereiken zijn dan kan men ze linken in de meeste agenda clients. Handig om op elke toestel (ook mobiel) een overzicht te hebben van de roosters van alle resources in de school. Links naar de *.ics bestanden kunnen ook individueel gebruikt worden. Zie hier voor meer info.
 • Via e-mail rapporten versturen naar leerkrachten: Als men wijzigingen aan het rooster of dagrooster doet is het handig om de betrokken leerkrachten daar snel van op de hoogte te kunnen brengen. Mondriaan biedt de mogelijkheid aan om een aantal types rapporten via e-mail te versturen naar leerkrachten. Hiervoor moet men eerst e-mail adressen voorzien bij de leerkrachten. Dit kan bijvoorbeeld via een MS Excel upload eenvoudig toegevoegd worden in het leerkrachten tabblad. Vervolgens dient men een mailserver te configureren in Mondriaan (bv Gmail, Sendgrid, een lokale Exchange server, etc). Als deze instellingen gebeurd zijn kan men individuele of meerdere leerkrachten tegelijk hun gepersonaliseerde rapporten sturen. Dit kunnen roosterrapporten, dagroosterrapporten, of andere zijn. Zie hier voor meer info.
 • Uitbreiding leerkrachten tabblad met een e-mail adres en bulk laden van e-mail adressen: Om e-mails te kunnen versturen werd de kolom “Email” toegevoegd in het leerkrachten tabblad. Om e-mail adressen via een bulk upload aan de leerkrachten te kunnen koppelen werd ook de MS Excel import van leerkrachten uitgebreid (en gewijzigd). Men kan nu op basis van het acroniem van de leerkrachten de lijst met e-mail adressen meteen in het leerkrachten tabblad laden. Zie hier voor meer info.

 • Nieuwe optie in export Planbord/Roosters naar MS Excel: Voor de export van de visualizers naar MS Excel kan men nu kiezen om blokuren toch in individuele uren te splitsen (Opties: Andere|Planbord/Roosters). Zie hier voor meer info.

Verbeteringen bestaande functionaliteit

 • Verbetering van de spreidingvalidatie tijdens Manueel roosteren – De validatie van spreidingen die gebruik maken van locaties werd terug in orde gebracht.
 • Oplossen bug – “Valideer invoer” na het verwijderen vensters in combinatie met een ZR-link gaf een fout.
 • Oplossen bug – Validatie van opdrachtspreiding (uitzonderingsdagen) in multiweeksysteem kon fout gaan.
 • Oplossen bug – Sommige editeerbare velden toonden geen tekst als de kolom te smal gemaakt werd.
 • Oplossen bug – Aanpassen van een leerkracht-uurlijst had soms niet het gewenste effect op alle deelopdrachten van een opdracht waarin die leerkracht participeert.

Planning voor Mondriaan versie 2021.2.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.6.0

Allerlei kleine toevoegingen

 • Planbord in Multiweekrooster – Toon Elementen ten opzicht van Uurdefinitie: een manier om roosters compacter te kunnen bekijken waarbij de weken in elkaar geschoven kunnen worden. Zie hier voor meer info.
 • Examenrapporten – beginuur tonen ipv het uurnummer: Als men in de roosterdefinitie de begin- en einduren opgeeft. Zie hier voor meer info.
 • Examenroosters – prognose aantal leerlingen: op basis van de klassen krijgt men nu in de examenopdracht een prognose van het aantal leerlingen. Zie hier voor meer info.
 • Examenroosters – extra controle/waarschuwing bij Plan Toezichten: als nog niet alle examenopdrachten gepland zijn is het misschien niet handig om de toezichten al te beginnen plannen. Zie hier voor meer info.
 • Roosterrapporten – Verbergen lege uurstroken: In de roosterrapporten voor het gewone rooster, examenrooster, en dagrooster kan nu gekozen worden om uurstroken die niet gebruikt worden ook niet te tonen. Ook in html-export. Zie hier voor meer info.
 • Waardespreidingen – Extra info over opsplitsing n.a.v. partities: Zowel bij de spreiding zelf als bij “Valideer invoer” wordt nu wat extra info gegeven over het opsplitsen van spreidingen indien de geselecteerde opdrachten variaties vertonen in de partitie-elementen die ze gebruiken. Zie hier voor meer info.
 • Opdrachten en Wensen in Multiweekrooster – Rechtermuisklik voor beheer van de weken: Weken toevoegen/verwijderen voor de geselecteerde opdrachten/wensen via rechtermuisklikmenu. Zie hier voor meer info.
 • Dagroosterbeheer – Extra kleurcodes bij toewijzen vervangingen: Bij mogelijks dubbel bezetten van een vervanger die al een vervanging doet van een lesopdracht of een studie. Zie hier voor meer info.

21 december 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.6.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2021.1.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Verbeteringen bestaande functionaliteit

 • Performantie – Laden van bestanden met erg veel dagen/uren/uurlijsten gaat nu veel sneller.
 • Performantie – Verwijderen van een week uit een multiweekrooster is nu veel sneller gebeurd.
 • Smartschoolexport – Geen inactieve elementen meer in het rapport.
 • Examenrooster – Betere logica om aan het minimum/maximaal aantal taken te voldoen voor leerkrachten.
 • Examenrooster – Betere logica voor de generatie van toezichten bij examens met Verplichte Aanwezigheid (VA) vakleerkrachten.
 • Examenrooster – Validatie van waardespreidingen in Mondriaan gelijk getrokken aan die in MBE (i.v.m. lokalen).
 • Examenrooster – Filter op opdrachten o.b.v. ZR-Link werkt nu beter.
 • Examenrooster – Roosterrapport toont de toezichters niet langer dubbel.
 • Examenrooster – Opslaan parameters voor generatie toezichten werkt nu wel correct.
 • Instellingsnummers – het verwijderen ervan geeft niet langer problemen in het leerkrachtentabblad.
 • Visualizers – screenshot: weekscheiding en de naam van het element worden nu ook meegenomen in het beeld.
 • Visualizers – Gelijke scroll tussen grids tijdens een actieve filter werkt nu wel correct.
 • Undo/Redo correcties.

Planning voor Mondriaan versie 2021.1.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten. In testfase.
 • Mogelijkheid om roosters te exporteren naar kalendersystemen (google agende, outlook) via *.ics bestanden. In testfase.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.5.0

Nieuw rapport: uren leerkracht per vakcategorie

Sommige scholen hebben na de planning van hun rooster nood aan een rapport waarin per leerkracht een overzicht te zien is van het aantal uren dat ze per tijdseenheid (uur/dag/week) ingezet zijn voor een bepaalde categorie van vakken. De gebruiker bepaalt zelf wat de categorieën zijn. Men zou bijvoorbeeld STEM, TALEN, CULTUUR, GOA als categorieën kunnen definiëren. Voor elke van deze categorieën bepaalt men dan eerst welke vakken er moeten deel van uitmaken. STEM zou bijvoorbeeld WIS, FYS, SCH, en BIO als vakken kunnen bevatten. In een rapport waar men per dag wenst te zien hoeveel uur een leerkracht STEM vakken geeft zal Mondriaan op basis van het geplande rooster uitzoeken hoeveel elke leerkracht op elke dag van de week (of weken) STEM geeft. Telling van uren kan via geplande uren of via getelde uren (gekend uit het domein van de prestatieberekeningen). Het rapport biedt ook de mogelijkheid om avonduren te rapporteren. Dit rapport is er gekomen op vraag van de HBO5 scholen. Voor meer informatie zie de nieuwe pagina ‘Export uren leerkracht per vakcategorie‘.

1 oktober 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.5.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.6.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Allerlei kleine verbeteringen

 • Performantie dagroostervalidatie: Bij dagroosterbeheer moet constant bekeken worden of de wijzigingen die gebruikers aanbrengen geen conflicten veroorzaken, conflicten met het basisrooster en conflicten met andere wijzigingen in het dagrooster. Op sommige momenten verliep die realtime validatie te traag. Hier is een duidelijke verbetering aan aangebracht.
 • Toevoegen vrije resources in ongeplande blokken: vrije resources toevoegen aan ongeplande blokken heeft geen zin. Dit werd onmogelijk gemaakt.
 • Validatie bij ontdubbelen van vaste opdrachten: verbeteringen aangebracht.
 • En andere kleine correcties.

Nieuwe pagina’s in de handleiding

De enige nieuwe pagina voor deze release is de pagina over het nieuwe rapport.

Planning voor Mondriaan versie 2020.6.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.4.0

Minimumspreidingen

De oorsprong van deze spreiding ligt in de vraag van vele scholen om op een automatische en gebruiksvriendelijke manier geïsoleerde uren voor leerkrachten te vermijden. Men wenst bijvoorbeeld uit te drukken dat een leerkracht ofwel minstens 2 uur les op een dag heeft ofwel helemaal geen les heeft. In theorie kan dergelijke beperking ook zonder deze nieuwe minimumspreidingen uitgedrukt worden maar dan vraagt dat heel wat administratie in Mondriaan en dat is heel lastig manueel te onderhouden als de opdrachten wijzigen.

De grootste toepassing van deze minimumspreiding is zeker het verbeteren van de kwaliteit van leerkrachtroosters. Maar, omdat we dergelijke nieuwe types van spreidingen liever meteen breed uitrollen werd ze meteen voorzien voor leerkrachten, klassen (en partitie-elementen), lokalen, en variatypes.

Enkele nuttige links:

Verbetering MBE – BT20.00.08

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.4.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.08 geleverd waarbij vooral de snelheid van het inlezen van data voor het uitvoeren van “Analyseer opdrachten” veel verbeterd werd. Klik hier voor meer info over de MBE opties.

7 september 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.4.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.5.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Allerlei kleine verbeteringen

 • Duidelijke rode scheidingslijn tussen verschillende weken in visualizers: als men roosters toont in de visualizers voor multiweeksystemen was het soms moeilijk om het onderscheid tussen de verschillende weken te zien. Dit is nu opgelost via een duidelijke visuele scheiding tussen de weken. Zie hier voor een voorbeeld.
 • Begin-Eind uren ook zichtbaar in HTML Roosters: bij het opstellen van de roosterstructuur kon men reeds de begin/eind uren van de roosterpunten opgeven. Deze worden nu ook getoond op de HTML export van de roosters. Zie hier voor een voorbeeld.
 • Horizontaal roosterrapport, herhaling hoofding: als een horizontaal georiënteerd roosterrapport uit verschillende pagina’s bestond werd de hoofding niet herhaald. Dat is nu opgelost.
 • Bredere selectievelden in de visualizers: was nodig omdat de informatie soms niet meer zichtbaar was in deze velden.
 • Waardespreiding, visuele aanduiding Max/Niet: om duidelijker te maken om welk type spreiding het gaat wordt de keuze nu informatief naast de checkbox gezet. Analoog voor Min/Niet bij minimumspreidingen.

Nieuwe pagina’s in de handleiding

Ook nu weer werden een aantal nuttige pagina’s toegevoegd aan de handleiding op deze website. Deze keer gaat het over de nieuwe minimumspreidingen.

Planning voor Mondriaan versie 2020.5.0 en verder

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Nieuwe rapporten specifiek voor HBO5 scholen met avondlessen.
 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.
 • Bekwaamheidsbewijzen via het departement onderwijs automatisch ophalen en koppelen aan elke leerkracht, per vaktype, graad en studierichting (via handige filters).

Nieuw in Mondriaan 2020.3.0

15 juli 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.3.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.4.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

(Links vermeld in dit overzicht zijn enkel beschikbaar voor abonnees.)

Patroonvensters in Multiweekroosters

Voor scholen die effectief plannen in meerdere weken tegelijk is het concept multiweekrooster geen onbekende. Zo kan men bijvoorbeeld een zich herhalend 4-weken rooster hebben of in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld een 44-weken rooster waarin men meteen elke week plant. Vaak is het zo dat in dergelijke multiweekroosters er een basisrooster is dat steeds hetzelfde is voor de klassen en dat het verschil enkel tot uiting komt in een beperkt aantal uur van het rooster. Dit zijn bijvoorbeeld geplande inhaallessen (door stageweken) of bijvoorbeeld lessen die enkel 2 of 3 wekelijks gegeven worden. Het concept patroonopdracht was al gekend. Men wil iets plannen dat in x aantal weken op hetzelfde moment valt, daarvoor heeft men patroonopdrachten nodig. In vorige versies van Mondriaan bestonden al multiweek vensters maar het concept “patroonvenster” was er nog niet. Vanaf versie 2020.3.0 kan van een venster ook gevraagd worden dat het een patroon volgt in de weken waarin het voorkomt. In die gelijk-liggende vensters kunnen dan multiweekopdrachten of gewone opdrachten vallen. De documentatie werd aangepast op de website. Omdat multiweek-opdrachten en vensters wat meer aandacht verdienden werd er ook een aparte pagina voorzien. Hier kan men een uitgebreide uitleg vinden van het concept “patroon” voor opdrachten en vensters. Enkele nuttige links:

 • Klik hier voor meer info over patronen bij opdrachten en vensters.
 • Klik hier voor meer info over het definiëren van vensters.
 • Klik hier voor meer info over het concept vensters.

Verbetering MBE – BT20.00.07

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.3.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.07 geleverd waarin enkele kleine correcties werden aangebracht. Klik hier voor meer info over de MBE opties.

Verbeterde edit-mogelijkheden in tabbladen

 • Alle editors van multi-select velden in de tabbladen werden aangepast zodat het ingeven van data vlotter gaat.
 • Vergroten en verkleinen van de rijhoogte (door iconen die uurlijsten voorstellen) geeft nu ook geen problemen meer met weergave van data. Betere uitlijning van de tekst in de cellen.
 • Problemen met ongewenste sortering tijdens ingeven van data werd aangepakt.
 • Een actief “uitgebreid filter” in het opdrachtentabblad kon ongewenst nieuw ingegeven data onmiddellijk weer verbergen als het niet voldeed aan de criteria. Dit is opgelost en de gebruiker kan zelf het filter weer activeren via “Vernieuw filter” (zie hier voor meer info).

Allerlei kleine verbeteringen

 • Weekdefinitie begin/eind uur: in de weekdefinitie kan men nu aan de individuele roosterpunten (uren) een begin- en eindtijd koppelen (bv 8:30 tot 9:20. Zie hier voor meer info). Deze worden dan gebruikt in alle roosterrapporten (zie hier voor meer info).
 • Opdracht infopaneel: in de visualizers (Rooster/Planner) kan men per grid een infopaneel openen waarin details van de geselecteerde opdracht zichtbaar worden en suggesties over op dat moment vrije lokalen met capaciteitsaanduiding. Erg handig in het dagroosterbeheer (zie hier voor meer info).
 • Examenrapport: het versoberen van het rapport kan nu door de gebruiker zelf gevraagd worden (zie hier voor meer info).
 • Converteer naar niet-weekopdracht: nieuwe rechtermuisklikactie in het opdrachtentabblad om een multiweekopdracht om te vormen naar een enkelvoudige opdracht met evenveel uren (zie hier voor meer info).
 • ZR-Link in multiweeksysteem: het koppelen van opdrachten op eenzelfde roosterpunt kan nu enkel indien ze in dezelfde weken gedefinieerd zijn (zie hier voor meer info).
 • Multiweek-opdracht in vensters: er wordt nu geëist dat ook de gebruikte vensters minstens in elke week van de opdracht gepland worden (zie hier voor meer info).
 • Patroon aanvinken: dit kan nu enkel indien de opdracht/venster niet gepland is of indien ze gepland is maar al de facto in patroonformatie gepland staat (zie hier voor meer info).
 • Venster-validatie: er worden betere foutboodschappen getoond bij onmogelijk te plaatsen vensters.
 • Venster-vullingsgraad: de gerapporteerde vullingsgraad wordt nu ook bij manueel schuiven correct getoond.
 • Venster-keuze-uren: bij het manueel plannen van het startuur  (via keuze-editor) worden nu enkel de mogelijke uren getoond in plaats van alle uren.
 • Keuze-editors aangepast aan patronen: bij het manueel plannen van patroon- opdrachten en vensters kan men geen onderscheid meer maken in starturen tussen de verschillende weken. Alle weken worden op dezelfde manier aangepast.
 • Integriteit van blokken: het is niet langer mogelijk om via manueel plannen een blok van bijvoorbeeld 2 uur aan te passen zodat de uren geen blok meer vormen. De blokken blijven één geheel. Aanpassen kan enkel nog in de opdrachtdefinitie. Ook in de visualizers is het niet meer mogelijk om een blok in stukken te breken door te slepen met de blokken.
 • Integriteit van resources binnen opdrachten: Het niet meer mogelijk om elementen (via “Onderdeel verwijderen”) van een blok te verwijderen op een individueel uur. het is voor gans het blok of nergens.
 • Foutboodschappen voor spreidingsproblemen: als een planning niet voldoet aan een spreiding was de boodschap soms overweldigend en moeilijk te lezen. Deze boodschappen werden compacter, meer gestructureerd en duidelijker.
 • Spreidingen en klaspartities: voor spreidingsregels die uitgedrukt moeten worden per gecombineerd partitie-element werden teveel combinaties berekend waardoor de complexiteit van een spreidingsregel soms ten onrechte als te groot werd aanzien. Hier werd een mooie optimalisatie doorgevoerd en zullen er dus meer spreidingen weerhouden worden.
 • Automatisch aangemaakte overbrug-uurlijsten: Bij het uitbreiden van de weekdefinitie met extra uren of dagen worden er “systeem” overbruguurlijsten aangemaakt. Deze zijn niet altijd nuttig en er worden er nu minder aangemaakt.
 • Toon beperkingen: het inspecteren van de beperkingen die elke resource oplegt aan een opdracht is nu ook beschikbaar in de visualizers.
 • Validatie multiblok-wensen in specifieke combinaties: validatieregels toegevoegd om te controleren of de blokken wel geplaatst kunnen worden.
 • Validatie volgordespreidingen: controle op het niet aanwezig zijn van dezelfde opdracht aan beide kanten van de spreiding.
 • Automatische backup Mondriaanbestanden: zie hier voor meer informatie.

Aantal roosterpunten per resource verhoogd naar 2.600

Elke resource (leerkracht, klas, lokaal, venster, varia) heeft een eigen rooster waarin zaken gepland kunnen worden via opdrachten waarvoor de MBE een oplossing zoekt. Heeft men een eenvoudig enkelvoudig rooster van 5 dagen met 8 uur per dag dan heeft men 5 x 8 = 40 roosterpunten (lesuren) per resource nodig om te plannen. Gebruikt men een multiweekrooster dan kan dit al snel oplopen. Roostert men 4 weken tegelijk dan hebben we 40 x 4 = 160 roosterpunten per resource nodig. En plant men meteen 52 weken dan loopt het op tot  2.080 roosterpunten. In vorige versies van Mondriaan hadden we maximaal 2.048 roosterpunten. Dat is nu opgetrokken tot maximaal 2.600 wat zeker voldoende is.

Klik hier voor meer info.

Dagroosterbeheer

Na het initieel plannen en uitrollen van een lessenrooster wordt men onmiddellijk geconfronteerd met wijzigingen die dagdagelijks in het rooster moeten gebeuren. Leerkrachten moeten voor korte of langere tijd vervangen worden wegens ziekte of andere activiteiten. Er moeten uitstappen gepland worden met klassen en begeleiders waarvoor vervangers gezocht moeten worden. Redenen zoals deze en andere zorgen ervoor dat het initieel door Mondriaan geplande rooster aangepast moet worden. In het verleden bestonden er al uitgebreide mogelijkheden om dat te doen (zie bijvoorbeeld de pagina “Korte termijnvervangingen en Uitstappen plannen“). Deze vervangingen gebeurden echter rechtstreeks in het huidige Mondriaan rooster. Deze functionaliteit blijft behouden maar er is ook de mogelijkheid om het nieuwe Dagroosterbeheer te gebruiken.

Bij het nieuwe Dagroosterbeheer wordt het door Mondriaan geplande rooster (enkelvoudig of multiweek) eerst gemapt op (uitgerold over) de echte jaarkalender. In elke week van deze jaarkalender laat Mondriaan nu toe om manueel (maar ondersteund) allerlei wijzigingen door te voeren. Korte of langere termijnvervangingen, afwezigheden, excursies, inplannen van stages in een of meerdere weken, etc zijn nu mogelijk buiten het basisrooster in een echte jaarkalender. Men kan Mondriaan ook instellen zodat de gebruiker enkel dit kan doen en nooit het originele rooster wijzigt. Alle functionaliteiten voor wat betreft de grafische mogelijkheden, rapporten, etc werden ook voorzien voor deze dagroosters.

Dit nieuwe dagroosterbeheer is er gekomen op vraag van een aantal scholen. Het is een eerste maar bruikbare versie. We kijken dan ook uit naar de ervaringen die scholen ermee hebben om het verder te verbeteren.

Klik hier voor meer info.

Instellingsnummers

Instellingsnummers konden reeds op het niveau van een klas toegekend worden. In deze versie kunnen instellingsnummers ook aan leerkrachten toegekend worden. Het opdrachtentabblad heeft nu ook een kolom waar de instellingsnummer(s) van de opdracht bekeken kunnen worden. Ook het uitgebreid filter laat zoeken op dit nummer nu toe.

 • Een klas behoort steeds tot één instellingsnummer
 • Een leerkracht kan tot meerdere instellingsnummers behoren.

Het tabblad “Instellingsnummers” houdt nu ook per instellingsnummer de administratie bij van het aantal gesubsidieerde en het aantal plage-uren.

klik hier voor meer informatie.

Nieuwe pagina’s in de handleiding

Ook nu weer werden een aantal nuttige pagina’s toegevoegd aan de handleiding op deze website. Er is een reeds vermelde pagina over multiweekopdrachten en multiweekvensters met aandacht voor patronen. Nieuw zijn patroonvensters. Er is ook een pagina met volledig uitgewerkte voorbeelden over het plannen van inhaallessen ten gevolge van gemiste lessen tijdens de stageperiodes. De functionaliteit was bestaande en werd door enkele scholen gebruikt maar had nog te weinig aandacht gekregen in de handleiding. Hetzelfde geldt voor het samenvoegen van verschillende Mondriaanbestanden tot één bestand. Verder is er een pagina voor het nieuwe dagroosterbeheer.

Planning voor Mondriaan versie 2020.4.0 en 2020.5.0

Enkele belangrijke uitbreidingen staan reeds gepland voor de volgende releases van Mondriaan.

 • Minimum-spreidingen (als tegenhanger van de maximum-spreiding). In eerste instantie handig voor het vermijden van bijvoorbeeld maar 1 uur les per dag voor een leerkracht.
 • Nieuwe rapporten specifiek voor HBO5 scholen met avondlessen.
 • Mogelijkheid tot het in bulk e-mailen van individuele leerkrachtrapporten naar de betreffende leerkrachten.
 • Opdrachten met meerdere uren en OF-leerkrachten en OF-klassen toelaten om te ontdubbelen.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor opdrachtspreidingen voor enkelvoudige opdrachten in een multiweeksysteem.
 • Uitgebreidere mogelijkheden voor wijzigingen en betere navigatie tussen roosters en dagroosters voor het dagroosterbeheer.
 • Meer functionaliteit rond instellingsnummers.

Nieuw in Mondriaan 2020.2.0

6 april 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.2.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.3.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

Performantie MBE – BT20.00.05

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.2.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.05 geleverd die in de meeste gevallen significant sneller zal zijn dan de vorige versie die geleverd werd. Het effect kan per school anders zijn. We raden dan ook aan om de MBE te testen met de laatst beschikbare rooster die een volledige oplossing leverde. Mogelijks moeten de parameters waarmee men roostert aangepast worden om een optimale performantie te bekomen. Klik hier voor meer info over de MBE opties (enkel voor abonnees). Verder werden een aantal rapporten die de MBE aanmaakt tijdens het plannen aangepast. De technische labels (System_opdr_xxx) die de rapporten soms onleesbaar maakten werden verwijderd.

Tools voor keuzeresources uniform over alle types

Door de organische groei van Mondriaan was er wat verschil ontstaan in de manier waarop keuzeresources behandeld werden voor de verschillende types van resources: Klassen, Leerkrachten, Lokalen, Vensters, en Varia. In deze nieuwe versie van Mondriaan werd dat opgelost. Opdrachten kunnen nu keuzeresources hebben van elk type en de manier waarop ze ingegeven worden zijn uniform gemaakt. Groepen van resources (EN en OF-groepen) om keuzelijsten te maken worden nu op dezelfde manier aangemaakt voor alle types. Kleurconventies, invoerschermen en schermen om de planning manueel aan te passen zijn nu gelijk aan wat we eerder al hadden voor lokalen. Verder werden ook de opties voor het al dan niet meenemen van vaste- en keuzeresources in de planning gelijkgetrokken in het optiescherm voor het roosteren. De links vermeld in volgende topics zijn enkel voor abonnees.

 • Klik hier voor meer info over het opdrachten tabblad.
 • Klik hier voor meer info over het optiescherm voor het roosteren.
 • Klik hier voor meer info over het maken van resource groepen.

Examenroosters – extra info tonen

In de modus “Examenroosters” tonen de Mondriaan visualisers (Planbord en Roosters) naast gewone lessen die nog doorgaan ook de examenopdrachten, toezichtsopdrachten in de lokalen waar examens doorgaan, extra aanwezigheden en taken ivm examens etc. Via een nieuwe optie in het optiescherm kan men bepalen welke extra informatie er zichtbaar of onzichtbaar wordt in de Roosters van klassen en leerkrachten. Bij de examenopdrachten in de klassen kan men de toezichten tonen, bij de toezichten van leerkrachten kan men examenopdrachten tonen, etc.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rapporten Examenroosters

Er werden een aantal verbeteringen aangebracht aan volgende examenrapporten: algemeen overzicht, overzicht toezichters, en overzicht vakleerkrachten. Per examendag krijgt men nu een nieuwe pagina en indien mogelijk wordt de rapporten versoberd door minder herhalingen van toezichters te tonen.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Kleine verbeteringen en oplossen bugs

Bij elke release wordt op verschillende plaatsen in Mondriaan ook kleine verbeteringen aangebracht. In deze release gaat het dan bijvoorbeeld om:

 • Waarschuwing bij verwijderen van uurlijsten die in gebruik zijn.
 • Undo/Redo functionaliteit bij verwijderen deelopdrachten met een ZR-link verbeterd.
 • Dubbele vermeldingen toezichters in examenroosters verwijderd.
 • Compacter maken van de bestanden uitgewisseld tussen Mondriaan en de MBE.
 • HTML export verbeterd.

Nieuwe Tips & Tricks pagina’s

Mondriaan biedt een aantal krachtige basisconcepten aan om roostertechnische vereisten af te dwingen. Vaak is de vraag hoe deze basisconcepten te gebruiken en te combineren om bepaalde roosterconstructies op te zetten. Om hier wat meer inzicht in te krijgen hebben we 2 topics uitgewerkt. Klik op de link om de pagina’s te openen (enkel voor abonnees).

Nieuw in Mondriaan 2020.1.0

13 februari 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.1.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.2.0 en 2020.3.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

Performantie MBE – BT20.00.03

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE geleverd die in de meeste gevallen significant sneller zal zijn dan de laatste versie geleverd in 2018. Naast performantieverbeteringen werden er ook een aantal functionele aspecten toegevoegd waarvoor Mondriaan in de toekomst nog uitbreidingen zal voorzien. Een kleine extra die nu ook beschikbaar is, is de mogelijkheid om tijdens het oplossen via Methode 2 onmiddellijk over te schakelen naar Methode 1 om snel een zo volledig mogelijk resultaat te zien. Klik hier voor meer info over dat laatste aspect (enkel voor abonnees).

Update 17.02.2020

Met de release van Mondriaan 2020.1.0 werd ook MBE BT20.00.01 geleverd. In deze nieuwe MBE werd o.a. werk gemaakt van een betere versie van het “Methode 2” algoritme. Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe “Methode 2” kwamen we tot 2 versies van M2, de a-versie en de b-versie, die elk hun voor- en nadelen hadden maar beide in elk geval beter waren dan de versie die geleverd was met Mondriaan versie 2018. Omdat de a-versie in de meest courante gevallen de betere van de 2 was werd die ook met Mondriaan 2020.1.0 geleverd. Omdat er toch gevallen zijn waarbij de b-versie zeer veel beter presteert, en we die klanten toch maximaal willen laten profiteren van wat tot nu mogelijk is, hebben we recent besloten om die b-versie als alternatief aan te bieden in Mondriaan (“M2b” in het optiescherm van de Engine). Mondriaan 2020.1.1 zal dit aanbieden met MBE 20.00.03. Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rentabiliteitsberekening voor Klassen

Om tijdens de opdrachtverdeling een goed overzicht te houden over welke deel elke klas opneemt van het totale budget (lestijdenpakket) werd het concept “Rentabiliteit” ingevoerd. Per klas wordt de rentabiliteit berekend en getoond. Op basis van het totale budget, het rentabiliteits-cijfer en de grootte van de klassen kan men beslissen om klassen samen te zetten voor bepaalde lessen om de rentabiliteit te verbeteren.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Export Smartschool: Volledig of Gefilterd

De export naar Smartschool was een alles of niets verhaal in het verleden. Nu laat Mondriaan toe om op basis van het de reeds gekende filter in het opdrachten tabblad de export te doen. Enkel de opdrachten die geselecteerd zijn zullen dan vertaald worden naar het Smartschoolbestand.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Export Smartschool: met Weekaanduiding

Indien men met een multiweeksysteem werkt is het nu mogelijk om bij de export aan te duiden welke weken wel en welke weken niet in de export naar Smartschool moeten opgenomen worden.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Import Leerlingen via Excel

Er zijn 2 nieuwe opties die gebruikt kunnen worden tijdens het importeren van leerlingen via Excel:

 • Leerlingen automatisch verdelen over onvermelde partities: Als men deze optie aanvinkt zal Mondriaan een willekeurig partitie-element invullen voor elke klas vermeld in het bestand. Dit kan dan later weer gewijzigd worden door de gebruiker.
 • Onvermelde klassen leegmaken: Als men deze optie aanvinkt zullen de niet vermelde klassen leeggemaakt worden, m.a.w, de leerlingen zullen eruit verwijderd worden.

Klik hier voor meer informatie (enkel voor abonnees).

Nieuwe mogelijkheden voor Roosterrapporten

Indien men met een multiweeksysteem werkt zijn nu volgende opties beschikbaar voor roosterrapporten:

 • Compact: de verschillende weken worden onder elkaar “compact” samengeplakt getoond.
 • Weken Samenvoegen: Je krijgt één week te zien en in elk vakje wordt met opsommingstekens voor de verschillende weken het onderscheid gemaakt.

Voor alle resources die roosterrapporten hebben, heeft men nu ook de mogelijkheid om het rooster horizontaal af te drukken in plaats van verticaal: Toon roosterrapport horizontaal.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Totaal Breuk Uitvoerder in het Examenrooster

De breuk (Totaal breuk Uitvoerder) wordt nu overgenomen van het lessenrooster tijdens de conversie van het lessenrooster naar het examenrooster. Deze informatie kan gebruikt worden om het onderscheid te maken tussen voltijdse en halftijdse leerkrachten bij de instelling van de taakbelasting. Een nieuwe actie, “Max op basis van breuk uitvoerder“, in het toezichten tabblad, laat toe om het maximaal aantal toezichten te plafonneren op basis van deze breuk.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Instellingsnummers

Instellingsnummers kunnen beheerd worden in een apart tabblad. Klassen kunnen nu ingedeeld worden volgens de instellingsnummers. De nummers zijn ook beschikbaar op de administratieve rapporten voor leerkrachten.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Nieuwe tabs Titularis en Uitvoerder onder Leerkrachten

In deze 2 nieuwe tabbladen  krijgt de gebruiker een “read only” overzicht van de opdrachten waarvoor de geselecteerde leerkracht de titularis of uitvoerder is. Dit geeft een handig overzicht om de opdrachten te controleren zonder dat er rapporten gegenereerd moeten worden.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Nieuwe kleurcodes in % geroosterd indicator

Een opdracht is maar geplaatst in het rooster als al zijn deelopdrachten of blokken een plaats gevonden hebben in het rooster. Dit veld geeft nu beter aan hoeveel % er van de opdracht geplaatst werd. Een extra kleurcode in de cel geeft aan of er inactieve resources en/of niet geplaatste actieve resources zijn.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rapport Klassenraad

Voor de organisatie van de klassenraden is het handig om de aanwezigheidsregisters te laten genereren uit Mondriaan. Per klas wordt een register gemaakt met telkens de leerkrachten en de vakken die ze geven in die klas. Het rapport toont alle nodige info en een plaats om de aanwezigheid te registeren.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Veralgemening TvPv-Link naar Bloklink

In het verleden werd geëist dat in een TvPv-link een TV vak gevolgd werd door een PV vak. Dit type link is verdwenen en werd vervangen door de Bloklink waarin dergelijke eisen niet langer gesteld worden. Twee willekeurige opdrachten kunnen nu gekoppeld worden in eender welke (of zonder) volgorde. Bestaande TvPv-links worden automatisch omgezet naar een Bloklink.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Hulptitularis voor examenrooster

In het reguliere lesrooster kon men per klas al een Titularis aanduiden. Als extra is er nu de Hulptitularis. Beide elementen worden overgenomen in het Examenrooster en kunnen daar gebruikt worden in de logica voor het toewijzen van toezichters tijdens examens.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Verwijderen van uren of uurstroken uit de Roosterweek

Soms is het handig om uren (of uurstroken) te kunnen verwijderen uit de definitie van de roosterweek. Heeft men bijvoorbeeld een lessenrooster met een roosterweek waar extra uurstroken aan toegevoegd werden voor extra taken binnen of buiten het rooster, dan zal men die misschien willen verwijderen bij de overgang naar een examenrooster. Mondriaan voorziet nu een vereenvoudigde manier om die uren te verwijderen uit alle onderliggende uurlijsten.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Toon beperkingen – nu ook voor Examenopdrachten

Toon beperkingen is een handige manier om van een willekeurige opdracht te zien waaraan de beperkte mogelijke plaatsen, waar de opdracht kan staan, te wijten is. Beperkingen kunnen opgelegd worden door elke resource die in de opdracht deelneemt. De kolom Mogelijkheden in het opdrachten tabblad is de resultante van alle beperkingen. Sinds deze release hebben we dit nu ook voor Examenopdrachten in de Examenmodus van Mondriaan.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Print Friendly, PDF & Email