Nieuw in Mondriaan 2020.2.0

(Beschikbaar vanaf 7 april 2020)

Print Friendly, PDF & Email

6 april 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.2.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.3.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

Performantie MBE – BT20.00.05

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020.2.0 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE versie 20.00.05 geleverd die in de meeste gevallen significant sneller zal zijn dan de vorige versie die geleverd werd. Het effect kan per school anders zijn. We raden dan ook aan om de MBE te testen met de laatst beschikbare rooster die een volledige oplossing leverde. Mogelijks moeten de parameters waarmee men roostert aangepast worden om een optimale performantie te bekomen. Klik hier voor meer info over de MBE opties (enkel voor abonnees). Verder werden een aantal rapporten die de MBE aanmaakt tijdens het plannen aangepast. De technische labels (System_opdr_xxx) die de rapporten soms onleesbaar maakten werden verwijderd.

Tools voor keuzeresources uniform over alle types

Door de organische groei van Mondriaan was er wat verschil ontstaan in de manier waarop keuzeresources behandeld werden voor de verschillende types van resources: Klassen, Leerkrachten, Lokalen, Vensters, en Varia. In deze nieuwe versie van Mondriaan werd dat opgelost. Opdrachten kunnen nu keuzeresources hebben van elk type en de manier waarop ze ingegeven worden zijn uniform gemaakt. Groepen van resources (EN en OF-groepen) om keuzelijsten te maken worden nu op dezelfde manier aangemaakt voor alle types. Kleurconventies, invoerschermen en schermen om de planning manueel aan te passen zijn nu gelijk aan wat we eerder al hadden voor lokalen. Verder werden ook de opties voor het al dan niet meenemen van vaste- en keuzeresources in de planning gelijkgetrokken in het optiescherm voor het roosteren. De links vermeld in volgende topics zijn enkel voor abonnees.

 • Klik hier voor meer info over het opdrachten tabblad.
 • Klik hier voor meer info over het optiescherm voor het roosteren.
 • Klik hier voor meer info over het maken van resource groepen.

Examenroosters – extra info tonen

In de modus “Examenroosters” tonen de Mondriaan visualisers (Planbord en Roosters) naast gewone lessen die nog doorgaan ook de examenopdrachten, toezichtsopdrachten in de lokalen waar examens doorgaan, extra aanwezigheden en taken ivm examens etc. Via een nieuwe optie in het optiescherm kan men bepalen welke extra informatie er zichtbaar of onzichtbaar wordt in de Roosters van klassen en leerkrachten. Bij de examenopdrachten in de klassen kan men de toezichten tonen, bij de toezichten van leerkrachten kan men examenopdrachten tonen, etc.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rapporten Examenroosters

Er werden een aantal verbeteringen aangebracht aan volgende examenrapporten: algemeen overzicht, overzicht toezichters, en overzicht vakleerkrachten. Per examendag krijgt men nu een nieuwe pagina en indien mogelijk wordt de rapporten versoberd door minder herhalingen van toezichters te tonen.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Kleine verbeteringen en oplossen bugs

Bij elke release wordt op verschillende plaatsen in Mondriaan ook kleine verbeteringen aangebracht. In deze release gaat het dan bijvoorbeeld om:

 • Waarschuwing bij verwijderen van uurlijsten die in gebruik zijn.
 • Undo/Redo functionaliteit bij verwijderen deelopdrachten met een ZR-link verbeterd.
 • Dubbele vermeldingen toezichters in examenroosters verwijderd.
 • Compacter maken van de bestanden uitgewisseld tussen Mondriaan en de MBE.
 • HTML export verbeterd.

Nieuwe Tips & Tricks pagina’s

Mondriaan biedt een aantal krachtige basisconcepten aan om roostertechnische vereisten af te dwingen. Vaak is de vraag hoe deze basisconcepten te gebruiken en te combineren om bepaalde roosterconstructies op te zetten. Om hier wat meer inzicht in te krijgen hebben we 2 topics uitgewerkt. Klik op de link om de pagina’s te openen (enkel voor abonnees).

Nieuw in Mondriaan 2020.1.0

13 februari 2020. time-tech blijft verder werken aan verbeteringen en uitbreidingen van Mondriaan. We luisteren naar de noden van onze klanten en brengen regelmatig nieuwe updates online. Ook de bugs die onze klanten tegenkomen worden steeds opgelost. Alle nieuwe zaken worden steeds verwerkt in de handleiding en dat gebeurt meestal geruisloos. Omdat versie 2020.1.0 van Mondriaan toch heel wat nieuwe zaken bundelt geven we hier een kort overzicht van de uitbreidingen en de links naar de handleiding. Ondertussen werken we verder aan versies 2020.2.0 en 2020.3.0 waar ook weer boeiende nieuwe zaken zullen opgeleverd worden.

Performantie MBE – BT20.00.03

De Mondriaan Backtrack Engine (MBE) is de component die op basis van alle opdrachten en beperkingen naar een oplossing voor het rooster zoekt. De MBE wordt steeds verder ontwikkeld waarbij performantieverbetering het belangrijkste criterium is. Met deze 2020 versie van Mondriaan wordt ook een grondig geteste versie van de MBE geleverd die in de meeste gevallen significant sneller zal zijn dan de laatste versie geleverd in 2018. Naast performantieverbeteringen werden er ook een aantal functionele aspecten toegevoegd waarvoor Mondriaan in de toekomst nog uitbreidingen zal voorzien. Een kleine extra die nu ook beschikbaar is, is de mogelijkheid om tijdens het oplossen via Methode 2 onmiddellijk over te schakelen naar Methode 1 om snel een zo volledig mogelijk resultaat te zien. Klik hier voor meer info over dat laatste aspect (enkel voor abonnees).

Update 17.02.2020

Met de release van Mondriaan 2020.1.0 werd ook MBE BT20.00.01 geleverd. In deze nieuwe MBE werd o.a. werk gemaakt van een betere versie van het “Methode 2” algoritme. Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe “Methode 2” kwamen we tot 2 versies van M2, de a-versie en de b-versie, die elk hun voor- en nadelen hadden maar beide in elk geval beter waren dan de versie die geleverd was met Mondriaan versie 2018. Omdat de a-versie in de meest courante gevallen de betere van de 2 was werd die ook met Mondriaan 2020.1.0 geleverd. Omdat er toch gevallen zijn waarbij de b-versie zeer veel beter presteert, en we die klanten toch maximaal willen laten profiteren van wat tot nu mogelijk is, hebben we recent besloten om die b-versie als alternatief aan te bieden in Mondriaan (“M2b” in het optiescherm van de Engine). Mondriaan 2020.1.1 zal dit aanbieden met MBE 20.00.03. Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rentabiliteitsberekening voor Klassen

Om tijdens de opdrachtverdeling een goed overzicht te houden over welke deel elke klas opneemt van het totale budget (lestijdenpakket) werd het concept “Rentabiliteit” ingevoerd. Per klas wordt de rentabiliteit berekend en getoond. Op basis van het totale budget, het rentabiliteits-cijfer en de grootte van de klassen kan men beslissen om klassen samen te zetten voor bepaalde lessen om de rentabiliteit te verbeteren.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Export Smartschool: Volledig of Gefilterd

De export naar Smartschool was een alles of niets verhaal in het verleden. Nu laat Mondriaan toe om op basis van het de reeds gekende filter in het opdrachten tabblad de export te doen. Enkel de opdrachten die geselecteerd zijn zullen dan vertaald worden naar het Smartschoolbestand.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Export Smartschool: met Weekaanduiding

Indien men met een multiweeksysteem werkt is het nu mogelijk om bij de export aan te duiden welke weken wel en welke weken niet in de export naar Smartschool moeten opgenomen worden.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Import Leerlingen via Excel

Er zijn 2 nieuwe opties die gebruikt kunnen worden tijdens het importeren van leerlingen via Excel:

 • Leerlingen automatisch verdelen over onvermelde partities: Als men deze optie aanvinkt zal Mondriaan een willekeurig partitie-element invullen voor elke klas vermeld in het bestand. Dit kan dan later weer gewijzigd worden door de gebruiker.
 • Onvermelde klassen leegmaken: Als men deze optie aanvinkt zullen de niet vermelde klassen leeggemaakt worden, m.a.w, de leerlingen zullen eruit verwijderd worden.

Klik hier voor meer informatie (enkel voor abonnees).

Nieuwe mogelijkheden voor Roosterrapporten

Indien men met een multiweeksysteem werkt zijn nu volgende opties beschikbaar voor roosterrapporten:

 • Compact: de verschillende weken worden onder elkaar “compact” samengeplakt getoond.
 • Weken Samenvoegen: Je krijgt één week te zien en in elk vakje wordt met opsommingstekens voor de verschillende weken het onderscheid gemaakt.

Voor alle resources die roosterrapporten hebben, heeft men nu ook de mogelijkheid om het rooster horizontaal af te drukken in plaats van verticaal: Toon roosterrapport horizontaal.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Totaal Breuk Uitvoerder in het Examenrooster

De breuk (Totaal breuk Uitvoerder) wordt nu overgenomen van het lessenrooster tijdens de conversie van het lessenrooster naar het examenrooster. Deze informatie kan gebruikt worden om het onderscheid te maken tussen voltijdse en halftijdse leerkrachten bij de instelling van de taakbelasting. Een nieuwe actie, “Max op basis van breuk uitvoerder“, in het toezichten tabblad, laat toe om het maximaal aantal toezichten te plafonneren op basis van deze breuk.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Instellingsnummers

Instellingsnummers kunnen beheerd worden in een apart tabblad. Klassen kunnen nu ingedeeld worden volgens de instellingsnummers. De nummers zijn ook beschikbaar op de administratieve rapporten voor leerkrachten.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Nieuwe tabs Titularis en Uitvoerder onder Leerkrachten

In deze 2 nieuwe tabbladen  krijgt de gebruiker een “read only” overzicht van de opdrachten waarvoor de geselecteerde leerkracht de titularis of uitvoerder is. Dit geeft een handig overzicht om de opdrachten te controleren zonder dat er rapporten gegenereerd moeten worden.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Nieuwe kleurcodes in % geroosterd indicator

Een opdracht is maar geplaatst in het rooster als al zijn deelopdrachten of blokken een plaats gevonden hebben in het rooster. Dit veld geeft nu beter aan hoeveel % er van de opdracht geplaatst werd. Een extra kleurcode in de cel geeft aan of er inactieve resources en/of niet geplaatste actieve resources zijn.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Rapport Klassenraad

Voor de organisatie van de klassenraden is het handig om de aanwezigheidsregisters te laten genereren uit Mondriaan. Per klas wordt een register gemaakt met telkens de leerkrachten en de vakken die ze geven in die klas. Het rapport toont alle nodige info en een plaats om de aanwezigheid te registeren.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Veralgemening TvPv-Link naar Bloklink

In het verleden werd geëist dat in een TvPv-link een TV vak gevolgd werd door een PV vak. Dit type link is verdwenen en werd vervangen door de Bloklink waarin dergelijke eisen niet langer gesteld worden. Twee willekeurige opdrachten kunnen nu gekoppeld worden in eender welke (of zonder) volgorde. Bestaande TvPv-links worden automatisch omgezet naar een Bloklink.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Hulptitularis voor examenrooster

In het reguliere lesrooster kon men per klas al een Titularis aanduiden. Als extra is er nu de Hulptitularis. Beide elementen worden overgenomen in het Examenrooster en kunnen daar gebruikt worden in de logica voor het toewijzen van toezichters tijdens examens.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Verwijderen van uren of uurstroken uit de Roosterweek

Soms is het handig om uren (of uurstroken) te kunnen verwijderen uit de definitie van de roosterweek. Heeft men bijvoorbeeld een lessenrooster met een roosterweek waar extra uurstroken aan toegevoegd werden voor extra taken binnen of buiten het rooster, dan zal men die misschien willen verwijderen bij de overgang naar een examenrooster. Mondriaan voorziet nu een vereenvoudigde manier om die uren te verwijderen uit alle onderliggende uurlijsten.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).

Toon beperkingen – nu ook voor Examenopdrachten

Toon beperkingen is een handige manier om van een willekeurige opdracht te zien waaraan de beperkte mogelijke plaatsen, waar de opdracht kan staan, te wijten is. Beperkingen kunnen opgelegd worden door elke resource die in de opdracht deelneemt. De kolom Mogelijkheden in het opdrachten tabblad is de resultante van alle beperkingen. Sinds deze release hebben we dit nu ook voor Examenopdrachten in de Examenmodus van Mondriaan.

Klik hier voor meer info (enkel voor abonnees).